Högtryck för vindkraft i Sverige

Cirka 9.900 MW är det nya preliminära rekordet för produktionen av vindel en enskild timme i Sverige. Allt enligt siffror från Svenska Kraftnät. Siffran noterades under förmiddagen den 14:e januari

Det tidigare rekordet är också det färskt en månad gammalt, från den 16:e december 2021 och löd på 8.833 MW. Mellan den 12 och 18 januari var vindkraft det produktionslag som gav den största produktionen under 102 timmar, det vill säga under 60 procent av tiden. Under perioden passerade två djupa lågtryck Sverige.

Normalt sett är det annars vattenkraft som ger mest el av alla kraftslag i Sverige och Norden. Vind- och kärnkraft men även värmekraft (kraftvärme och kondens) brukar tävla om andraplatsen. Under flera timmar mellan 12:e och 18:e januari var också vindkraften det energislag som var störst i Nordelområdet (Nordiska länderna inklusive Baltikum). Se figur från den 12 januari, då vindkraft passerade vattenkraften i produktion. Periodvis som mest producerade vindkraft i Nordelområdet cirka 20.000 till 21.000 MW under den 12 till 18 januari.

Med undantag för några timmar har också elpriserna varit låga i Sverige under perioden 12 och 18 januari, ned mot 10 öre/kWh som lägst i hela landet. Produktionssiffrorna visar den stora potential som finns i vindkraft. Med än mer vindkraft hade siffrorna blivit ännu bättre och perioden med låga elpriser längre. Vindkraft är också det energislaget som relativt snabbt kan ge oss lägre elpriser. Femhundra havsbaserade maskiner på vardera 15 MW skulle kunna mer än fördubbla dagens produktionssiffror. Helst ska de också placeras i södra Sverige. Då hade elpriserna i Sverige jämnats ut samtidigt som möjligheterna till elexport till grannländer ökat påtagligt. Det hade också sparat kapacitet i stamnätet. Siffran 9.900 MW är av samma storleksordning som det svenska kärnkraftprogrammet från 70- och 80-talet, som var på 10.000 MW. När alla reaktorer används på fullt effekt idag ger kärnkraften ca 7.000 MW per timme.

Nu väntar vi på januari siffrorna. Sannolikt kommer årets januari sätta nytt rekord och kanske även i Norden för månadsproduktion. Det tidigare svenska rekordet är från oktober förra året och löd på 3,2 TWh.

Ögonblicksbild från den 12 januari som visar elproduktionen i Norden och Baltikum. Kl 23 på kvällen passerade vindkraften vattenkraft som det största produktionsslaget inom Nordelområdet. Då stod vindkraften för 36 procent av elförsörjningen området medan vattenkraften låg en procentenhet lägre. Förmodligen är det en historisk bild, då vindkraften aldrig tidigare varit det största elproduktionsslaget i hela elområdet. Källa: Svenska Kraftnät

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.