Förslag till revidering av SEROs stadgar

Utifrån SEROs förnyelsearbete har det gjorts en total översyn av stadgarna. I det reviderade förslaget har språket blivit modernare och enhetligt. Vissa paragrafers information har delats upp på fler paragrafer för att göra det enklare att hitta, samtidigt som mängden text har minskat.

Den största förändringen är att SERO fått en tydlig ändmålsparagraf. Den bygger på paragraf ett och två i nuvarande stadgar, men specifika energislag och specifika mål har bytts ut mot mer samlande uttryck och formuleringar.

En punkt på Årsstämmans dagordning har lagts till 9) Verksamhetsplan och budget för innevarande år.

Se förslaget nedan. Nuvarande stadgar finns att se på sero.se.

Arbetsgrupp: Harriet Axelsson, Anders Björbole, Peter Danielsson, Ann-Sofie Granzell och Jan-Åke Jacobson

Läs förslaget, klicka!  Läs gällade stadgar, klicka!

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.