Medlemmar

Myndigheter och statliga verk
 - Regeringen Regeringen
 - Sveriges RiksdagRiksdagen
 - Energimyndighetensom bildades 1998, arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthÃ¥lligt system genom att leda statens insatser på energiområdet. Detta gärs i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle.
 - Expertgruppen för miljöstudier
 - TillväverketSveriges centrala näringspolitiska myndighet.
- Naturvårdsverket Naturvårdsverket
 - Energimarknadsinspektionen
 - Svenska Kraftä¤t
 - SMHI
 - Vinovaverket för innovationssystem
 - SWENTECSveriges miljöeknikråd
 - Vindlov.sehärhittar du information om hur det går till att få tillstånd för att bygga vindkraftverk. Informationen är skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillstånds-
processen
Organisationer
 - 100% Förnybart
 - Svensk Energi Branschorganisation för el, fjärrvärme och fjärrkyla
 - Svensk Vindenergi Svenska Vindenergi
- Svensk SolenergiAndelsägd vindkraft
 - SVEBIOSvenska Bioenergiföreningen
 - Sweva Svenska Elfordonsföreningen
 - LRF Lantbrukarnas Riksförbund
 - Svensk Vindkraftföreing Svensk Vindkraftföreing
 - Gröna Bilister Gröna Bilister
 - Värme och kraftfäreningen
 - Förnybart.nu Förnybart.nu
 - NaturskyddsföreningenNaturskyddsföreningen
 - Zero Zero
 - Bellona Bellona
- Miljöresurs Linne
 - Sveriges Centrum för Nollenergihus
- Elbil SverigeElbil Sverige
Elhandel
 - Nordpool Nordpool
 - Europex Europex
Internationellt
 - Energy EUEU: energiportal
 - ManagEnergy  -Näverk bildat av Europeiska kommissionen, som bland annat arbetar för att öka användningen av föänybar energi i Europa.
- Intelligent Energy Europe
 - EREF European Renewable Energies Federation
 - Solar Power Europe
 - Energy News & Links
International Energy Agency, EA
 - International Renewable Energy
 - Agency, IRENA
 - EEEPRenewable energy & energy efficiency partnership
 - Renewable Energy World
Forskning och utbildning
 - ElforskSvenska elbolagens forsknings- och utvecklingsbolag
- FORMASforskning för hållbar utveckling Formas tidning för ett hållbart samhälle - Miljöforskning Campus Varberg
 - The Planet in 2050
 - Ãngströmslaboratoriet
- Mistra
 - CVICentrum för Vindbruk
 - KY-utbildningar Härnösand .Tvårig utbildning inom solenergi
- YH-utbildning Jokkmokk.Vattenkraftteknik, 4 terminer
Tidskrifter
 - EnergivärldenEn tidning från Energimyndigheten
 - MiljöaktuelltAktuell Hållbarhet
 - Energimagasinet
 - ERA
 - ETC - Miljö
 -
 - EFFEKT - Klimatmagasinet
Bloggar om energi Här hittar du några bloggar som kan vara intressant att följa
 - Om Energi - hälbar, förnybar Lars Andren
 - Energiaktionbloggen om klimatsmart energi och byggande
Lite av varje
- Klimatsmart.se
 - Ecoprofile.se
 - Ställom klimatsajten om energi och miljö
 - 100 % Förnybar värme
 - Klimattipset.com
Energi och byggande Lite av varje
 - Klimatsmart.se
 - Ecoprofile.se
- Stallom-klimatsajten om energi och miljö
 - 100 % förnybar värme
 - Klimattipset.com