Hedersmedlemmar

Olof Karlsson

Olof Karlsson

Olof Karlsson har tilldelats föreningens första hedersmedlemskap
Motiveringen lyder enligt följande:
”Som en av grundarna och ordförande i mer än tjugo år är Olofs   betydelse för föreningens tillkomst och utveckling ovärderlig.Med    sina både djupa och breda kunskaper, sitt starka, osjälviska,  engagemang, sin envishet och sitt varma hjärta är Olof en    förebild för alla med intresse för förnybar energi, miljöfrågor och  ett hållbart samhällsbygge”.