Årsmöte 2024

Kallelse till SERO:s årsmöte 12-13 april 2024

Konferens om Energilager 12-13 april

Välkommen till konferens om energilager och förnybar energi 12-13 april
Energy Evolution Center i samarbete med SERO* anordnar en konferens om energilager. Konferensen tar upp frågor om energilager ur ett brett perspektiv. Föredragshållarna lyfter olika innovationer och vi diskuterar energilagring med olika tekniker och metoder utan att vara avgränsade till en specifik lösning.
För er som har möjlighet börjar fredagen med ett studiebesök till Sundby Vindpark som företaget Cloudberry byggt. *

Plats:
Kungsgatan 61
63221 Eskilstuna

Tider/Hållpunkter:

DagTidProgram
Fredag09.30Samling vid Resecentrums (järnvägsstationen) parkering för samåkning inför studiebesök till Sundby Vindpark.
10.00 – 11.30 Studiebesök till Sundby vindkraftpark
12.00 – 13.00 Lunch i Energy Evolution Center
13.00– 13.10 Välkommen till Eskilstuna och EEC, Elin Svanström
13.10 – 13.15 Om Projekt Energy Evolution Center, Eric Söderberg?
13.15 – 13.45 Vad är energilagring?, xx Energimyndigheten? Martin Johansson?
13.45 – 14.15 Orientering - påbörjade projekt inom energilagring i Mälardalen, Linda Werther, ESEM Elnät
14.15 – 14.20 Energipaus med energikrävande övningar
14.20 – 14:50 Mälarenergis Ackumulator-bergrum samt batterilager i kombination med vattenkraft, frekvensreglering och solenergi
14.50 - 15.20 Energilagara i sand, Anders Levay, projektledare inom energi, Eskilstuna kommun
15.20 – 15.40 Fika/mingel
15.40  – 16.30: - Vad är stödtjänster?- Vehicle to grid, hur ser läget ut - Ingrid-Capacity i Eskilstuna med stödtjänster och stötta elnätet?
16.30 – 17.00 Pumpkraft, Mine Storage
17.00 AW-mingel i Energy Evolution Center
19.00 Middag på restaurang
Lördag9.30 Kärnkraften och klimatet, Göran Bryntse
10.00 Lägesrapport om vindkraften, Carl Arne Pedersen
10.30 Lägesrapport om solenergin, Lars Andrén
11.00 Biokol i framtiden, presentation av biokolkluster
11.30 Vätgas och sjöfart, Kjell Mott
12.00 Lägesrapport om vattenkraften, Jan-Åke Jacobsson
12.30 Lunch
13.30 Årsmöte
15.00 Avslutning och fika


Anmälan:
12- 13 april. Ange i anmälan vilka av aktiviteterna du önskar delta på:
1. Studiebesök
2. Konferens fredag
3. Middag
3. Konferens lördag
Anmäl på denna sida, scrolla ned

Avgifter: Konferensen är avgiftsfri och vi bjuder på lunch och fika båda dagarna. Middagen på kvällen bekostas av deltagarna.

Frågor: Eric Söderberg, 072-977 79 36, eric.soderberg2@eskilstuna.se eller Anders Olsson, 070-682 90 16

Evenemanget är en del av projektet Energy Evolution som finansieras genom Tillväxtverket av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Eskilstuna kommun.

Motioner:
Senaste datum för att skicka i motioner till styrelsen är 12 mars

Föredragshållare:
– Elin Svanström, EEC,
– Eric Söderberg, SERO
– Martin Johansson
– Linda Werther, ESEM Elnät,
– Anders Levay, Eskilstuna kommun
– Göran Bryntse, SERO
– Carl Arne Pedersen, SERO
– Lars Andrén, Lägesrapport om solenergin
– Kjell Mott, Vätgas och sjöfart
– Jan-Åke Jacobsson, SERO