Bli medlem

Medlemsavgift 2021   BG  608-9965
   Medlemsavgift 420 kr
   Medlemsavgift 200 kr   medlem via lokal förening
   Familjemedlem 50 kr   utan tidning
   Studerande 150 kr

Medlemsavgiften, 420 kr, gäller för hela 2021. Familjemedlem betalar 50 kr och studerande betalar 150 kr. (Familjemedlem får ingen egen tidning)
Du kan registrera dina uppgifter i formuläret nedan så skickar vi en medlemsfaktura. Du kan också betala in dina medlemsavgift till SERO:s BG  608-9965. Glöm i så fall inte att ange fullständig adress och om möjligt även e-postadress och telefonnummer.

Betalningar från utlandet
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE65 8000 0806 0618 3136 5885

Bli medlem i SERO, ett sätt att göra din röst hörd!