Föreningar i samarbeten med SERO

– Branchföreningen Biokol Sverige

– Elbil Sverige

– Energi på lantgård i Sverige


– Hallands Vattenkraftförening


– Industrihampaföreningen
 i Sverige (Hampanätet)

– Kraftverksföreningen


– Smålands Vattenkraftsförening


– Svensk Vattenkraftförening


– Svensk Vindkraftförening– Värmlands / Dalsland Vattenkraftförening

*************
Energi på lantgård i Sverige  

Box 53, 243 23 Höör

Ingemar Lovén

ingemar@energiekonomi.se

 **********************
Elbil Sverige


Hemsida 

********************

Branchföreningen Biokol Sverige
Kurt Hansson
Norrbäck 107,
73392 SALA
+46 224 10633
kurt@agrosolary.onmicrosoft.com

Hemsida 

 ********************

Svensk Vattenkratförening

    Kvarnvägeen 2

311 64 Vessngebro

info@svenskvattenkraft.se
Hemsida   Kvarnvägen 2, 311 64 Vessigebro
E-mail:
info@svenskvattenkraft.se

Hemsida
Medlemsavgift: 250 kr. För kraftverksägare tillkommer en momspliktig
avdragsgill serviceavgift på 0,34 öre per kWh medelårsproduktion,
dock högst 15.000 kr samt en fast serviceavgift på 100 kr. För
branschföretag  är serviceavgiften 1500 kr.
Bankgiro 5956-7404
 **************************


Kraftverksföreningen


   Lars-Åke Carlsson,
070-598 35 27,
carlsonlarsake @gmail.com

   Anders Orebrandt, 08-412 42 88


 ********
************

Hallands VattenkraftföreningPeter Sandberg
073 394 76 74


lindoms.kvarn@gmail.com

 *************
Smålands Vattenkraftsförening

Ordf Anders Jarl, 070-31000 77,


anders.jarl@jonkoping.se

Kontakt:
Peter Holm
Kalmar
felis7921@hotmail.comHemsida

 ******************

Värmlands / Dalsland Vattenkraftförening

Christer Hedberg,
070-3732665

christer@gullsby.com

Hemsida


 ********************

Svensk Vindkraftförening

Hemsida
Medlemsavgift
privatperson inklusive SERO 900 kr, endast SVIF 700 kr

*************
Industrihampaföreningen i Sverige (Hampanätet
)


c/o Mari Elving 0709-199559

info @hampa.net 

Industrihampaföreningen i Sverige


Hampanätet


c/o Maria Elfving 0709-199559


   Hemsida

*************