Föreningar i samarbeten med SERO

– Branchföreningen Biokol Sverige
– Elbil Sverige
– Energi på lantgård i Sverige
– Hallands Vattenkraftförening
– Industrihampaföreningen i Sverige (Hampanätet)
– Kraftverksföreningen
– Smålands Vattenkraftsförening
– Svensk Vattenkraftförening
– Svensk Vindkraftförening
– Värmlands / Dalsland Vattenkraftförening

* * * * * * *  * *

Energi på lantgård i Sverige

   Box 53, 243 23 Höör
   Ingemar Lovén . ingemar@energiekonomi.se
* * * * * * *  * *
*
Elbil Sverige

   Hemsida

 
********

Branchföreningen Biokol Sverige

   Dirk Straatmann
Mullvadsvägen 36 , 755 91 Uppsala
+ 46 73 703 50 44,
Dirk@straatmann.se
Hemsida 

* * * * * * *  * *

Svensk Vattenkratförening


     Kvarnvägeen 2
     311 64 Vessngebro
    info@svenskvattenkraft.se
     Hemsida
   Kvarnvägen 2, 311 64 Vessigebro
E-mail: info@svenskvattenkraft.se
Hemsida
Medlemsavgift: 250 kr. För kraftverksägare tillkommer en momspliktig
avdragsgill serviceavgift på 0,34 öre per kWh medelårsproduktion, dock
högst 15.000 kr samt en fast serviceavgift på 100 kr. För branschföretag
är serviceavgiften 1500 kr.
Bankgiro 5956-7404

* * * * * * *  * *
Kraftverksföreningen

   Lars-Åke Carlsson, 070-598 35 27, carlsonlarsake @gmail.com
   Anders Orebrandt, 08-412 42 88

* * * * * * *  * *


Hallands Vattenkraftförening


Peter Sandberg
073 394 76 74
lindoms.kvarn@gmail.com

* * * * * * *  * *

Smålands Vattenkraftsförening
Ordf Anders Jarl, 070-31000 77,
anders.jarl@jonkoping.se

Hemsida

 

* * * * * * *  * *

Värmlands / Dalsland Vattenkraftförening

   Christer Hedberg, 070-3732665, christer@gullsby.com
  Hemsida
* * * * * * *  * *

Svensk Vindkraftförening


  Hemsida
  Medlemsavgift privatperson inklusive SERO 900 kr, endast SVIF 700 kr
* * * * * * *  * *
Industrihampaföreningen i Sverige (Hampanätet)

      c/o Mari Elving 0709-199559
      info @hampa.net 

   Industrihampaföreningen i Sverige
   Hampanätet
   c/o Maria Elfving 0709-199559
   Hemsida

*************

Svensk Vindraftförening

Medlemsavgift privatperson inkl SERO 900 kr, endast SVI 700 kr

Hemsida