Föreningar i samarbeten med SERO

Branchföreningen Biokol Sverige
Elbil Sverige
Energi på lantgård i Sverige
Hallands Vattenkraftsförening
Industrihampaföreningen i Sverige (Hampanätet)

 – Kraftverksföreningen
Smålands Vattenkraftsförening
Svensk Vattenkraftförening
Värmlands / Dalsland Vattenkraftförening

* * * * * * *  * *

Energi på lantgård i Sverige

   Box 53, 243 23 Höör
   Ingemar Lovén . ingemar@energiekonomi.se
* * * * * * *  * *


Elbil Sverige

   www.elbilsverige.se

 

Branchföreningen Biokol Sverige
   Dick Staatmann
   Mullvadsvägen 36
   755 91 Uppsala
* * * * * * *  * *

Svensk Vattenkratförening


   Kvarnvägeen 2
   311 64 Vessngebro
   info@svenskvattenkraft.se
   www.svenskfattenkraft.se
Medlemsavgift 250 kr. För kraftverksägare tillkommer momspliktig avdragsgill serviceavgift på 0,34 öre /kWh medelårsproduktion, dock högst 15000 kr samt en fast serviceavgift på 100 kr. För branschföretag är serviceavgiften 1500 kr
Bankgiro 5956-7404
* * * * * * *  * *

Kraftverksföreningen

   Lars-Åke Carlsson, 070-598 35 27, carlsonlarsake @gmail.com
   Anders Orebrandt, 08-412 42 88

* * * * * * *  * *


Hallands Vattenkraftsförening


Sven-Erik Vänneå, Träshult 23, 312 52 Knäred
0430-52074, 0701-441213
kvarn.backen@yahoo.se
www.hallandsvkrf.se

* * * * * * *  * *


Smålands Vattenkraftsförening

Ordf Anders Jarl, 070-31000 77,
anders.jarl@jonkoping.se
https://smalandsvattenkraft8.webnode.se/

* * * * * * *  * *

Värmlands / Dalsland Vattenkraftförening

   Christer Hedberg, 070-3732665, christer@gullsby.com
   https://vdvf.se/varmdalkraf.se
* * * * * * *  * *

Svensk Vindkraftförening


   www.svensk-vinkraft.org
   Medlemsavgift privatperson inkl SERO 800 kr, endast SVIF 600 kr
* * * * * * *  * *
Industrihampaföreningen i Sverige (Hampanätet)

      c/o Mari Elving 0709-199559
      info @hampa.net 

Industrihampaföreningen i Sverige
Hampanätet
c/o Kurt Hansson
Norrbäck
137  733 92 Sala
www.hampa.net