Medlemskap

För att nå de generationer som kommer att få kämpa med klimatkrisen och att försöka bidra med våra erfarenheter av förnybar energi och energieffektivisering sedan 1980-talet lanserar vi nu på allvar ett ungdomsmedlemskap i SERO. I medlemskapet ingår en prenumeration på vår tidning Förnybar Energi men också ett bibliotek med tidningar som går tillbaka till den första tidningen, SERO-journalen. Detta bibliotek/arkiv hoppas vi skall kunna utgöra en kunskapskista för den som söker kunskap om förnybar energi, sett från en ideell, oberoende, organisations perspektiv.

Ungdomsmedlemskap i SERO kostar 150 kr/ år och innefattar förutom medlemskapet tillgång till vår nya e-tidning som utkommer med 4 nr /år. Genom prenumerationen får man förutom nya tidningar tillgång till det arkiv som nu är under uppbyggnad.

Vi vill få en snabb spridning av detta medlemskap och ser därför gärna att vi som varit med länge ger bort ett medlemskap till de ungdomar/studerande som vi hoppas skall ta vid när våra egna krafter sviktar.

Målet är att vi vid juletid 2021 skall kunna räkna in 1000 nya ungdomsmedlemmar i SERO.  Se texten ang GDPR

* * * * * * * *

Ansökan om Ungdomsmedlemskap i SERO

Uppgift på den person som skänker prenumerationen