Södermanlands Energiförening

Välkommen till Södermanlands Energiförening

Vi är en ideell allmännyttig förening som jobbar för att öka kunskapen om förnybar energi och att främja småskalig produktion av värme och el genom

  • Solenergi
  • Vind- och Vattenkraft
  • Bioenergi
  • Värmepumpar
  • Energibesparingar

Södermanlands Energiförening:
Leif Lundborg, 070-766 42 07
E-mail: leiflundborg2@gmail.com
Medlemsavgift: 250 kr, BG 449-4290

Gå till föreningens hemsida!