Södermanlands Energiförening

Välkommen till Södermanlands Energiförening

Vi är en ideell allmännyttig förening som jobbar för att öka kunskapen om förnybar energi och att främja småskalig produktion av värme och el genom

  • Solenergi
  • Vind- och Vattenkraft
  • Bioenergi
  • Värmepumpar
  • Energibesparingar

Gå till föreningens hemsida!