Pristagare

 2021 - Göran Sidén

2022 - Lennart Söder

2024 - Filip Johansson

2018 - Carl-Arne Pedersen

2019- Johan Ehrenberg

2020 - pandemi

2015 . Mikael Wik

2016 - Mats Enmark

2017 - Hans-Olof Nilsson

2012 - Hans Nilsson

2013 - Tomas Kåberger

2014 - Bengt Stridh


2009 -Mats Wijk

2010 -Anders Wijkman

2011 - Thomas B Johansson

Mottagare av SERO Miljöpris

ÅrMottagare
2024Filip Johansson
2022Lennart Söder
2021
Göran Sidén
2020-pademi-
2019Johan Ehrenberg
2018Carl-Arne Pedersen
2017Hans-Olof Nilsson
2016Mats Enmark
2015Mikael Wik
2014Bengt Stridh
2013Tomas Kåberger
2012Hans Nilsson
2011Thomas B Johansson
2010Anders Wijkman
2009Mats Leijon