Syfte

Föreningens huvudsakliga syfte är att genom främjande av förnybar energi värna och skydda miljön.