Västmanland Upplands Energiförening

Västmanland Upplands Energiförening (www.vuef.se):
Gunnar Öberg, 070-7142262
E-mail: gunnaroberg6@gmail.com
Medlemsavgift: 300 kr, Bankgiro: 658-9709

Hemsida