Energigemenskaper – en rörelse som växer

Det finns ett stort intresse och nyfikenhet om vad energigemenskaper är och vad de kan bli. Det pågår en mängd aktiviteter som utgår från olika grupper av människor och organisationer. Det är många studieförbund och landsbygdsföreningar som nu tagit upp denna tråd. Orsakerna till intresset är lika många som människorna men det börjar synas mönster vad det gäller uppbyggnad av lokal folkligt ägd förnybar energi och möjligheter att dela och lagra. Coompanion genomför just nu en nationell utbildning för sina rådgivare.

Här finns några tips om vart man kan hitta information om en del av det som pågår;

På Coompanion Värmlands hemsida  finns material i olika former om energigemenskaper, under fliken ”energigemenskaper” finns en del och det finns på startsidan en podd om hur vi kan bidra till att lösa energifrågan ;

Facebookgrupp ”Energikooperativ och energigemenskaper”, nystartad, klicka!

Anders Björbole
Coompanion Värmland
SERO

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

RIV-start för kärnkraften

/Per Ribbing   För att läsa hela artikeln i pdf-format, klicka

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Här en blänkare med aktuella elpriser:

Lätt sjunkande elpriser i september i Västeuropa
Jämfört med augusti månad sjönk elpriserna generellt sett i hela Europa med 10 till 20 procent på börsen Nordpool. Undantag är de norra delarna i Europa där exempelvis elområde 1 i Sverige ökade priset 18 öre/kWh till 99 öre/kWh.
I det södra elområdet i Sverige sjönk priset från 3,14 kr/kWh till  2,43 kr/kWh. Huvudorsaken var att kabeln till Polen var under en stor del av september stängd för revision. Då räcker kapaciteten mellan elområde 3 och 4 till i Sverige, vilket gjorde att priset i stort sett blev identiskt i de två elområdena.I Sverige stod två reaktorer still under september – Ringhals 4 och Forsmark 1. Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nr av Förnybar Energi 2/2022

Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Göran Bryntse: Kritiken mot kärnkraften: ”Korkade politiker”

Klicka på bilen för att se inslaget!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Osäker fransk kärnkraft ger dyr el

Kärnkraft är varken väderoberoende, speciellt planerbar, billig eller ens helt fossilfri. Detta är åsikter och argument för kärnkraft som ofta framförs i den svenska debatten, läs mer…

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nr av Förnybar Energi 2/2022

Nytt nummer av Förnybar Engergi

Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Göran Bryntse: Ukrainas och Sveriges kärnkraftverk är betydliga säkerhetsrisker

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat mycket av vår världsbild. Putins angreppskrig mot Ukraina är oförsvarligt och brutalt. Putin hotar även med kärnvapenkrig om han inte får som han vill. Framtiden får visa om hans hot är reellt. läs mer…

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lyssna på Coompanion-podden

Lyssna på Coompanion-podden
Kan vi lösa energikrisen genom att starta kooperativ? – med Anders Björbole


Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Peter Danielsson 1937 – 2022

Det började år 1993, som en studiecirkel, ingen vet var det slutar. För entusiasterna i studiecirkel var även entreprenörer. Det stannade inte vid att de läste och lärde, de omsatte de nya kunskaperna i handling. Två år senare hade idéerna om egenproducerad vindkraftel resulterat i ett vindkraftverk som ägdes och drevs av en kooperativ ekonomisk förning med 400 medlemmar. Föreningen som drev projektet anslöt sig till Sveriges Energiförenings Riksförbund (SERO).

Läs mer om Peter! Det började med en studiecirkel, klicka!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar