Nytt nr av Förnybar Energi nr 2/2024

Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Energieffektivisering i lantbruket:

Läs artiklar om lantbrukets energieffektivisering

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SERO:s årsmöte/energikonferens i Eskilstuna 12-13 april 2024

För att se hela filen, klicka!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Studiebesök på Sundby Vindpark.

Studiebesök den 12 april kl. 10.00 på Sundby Vindpark.

Vid studiebesöket på Sundby vindpark (tidigare Kafjärden) hängde ett femtiotal personer med. Vädret var kylslaget och ganska blåsigt. Från vindkraftverken, nedanför det västligaste tornet, hördes ett svagt surr från generatorn och ett svischande ljud från de framsusande vingarna men detta ljud överröstades både av en fläkt på närliggande gården Hammartorp samt några intensivt sjungande lärkor. Daniel Kulin och Emil Berglund från ägaren Cloudberry Clean Energy med utvecklingskontor i Eskilstuna tog emot. 5-6

Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SERO årsstämman 2024

SERO:s årsstämma, Göran Bryntse inleder. SERO:s årsstämma, Jan-Åke Jacobson är stämmoordförande.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Eva Stål, Innovationskluster för biokol och bioenergi av pyrolys, NSR

Ett Innovationskluster för biokol och bioenergi av pyrolys har bildats, som drivs av NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB). Det övergripande syftet är att bilda ett effektivt innovationskluster inom biokol och pyrolysteknik. Klustret ska ge möjligheter att utveckla och samordna aktörer för att bidra till ett mer resurs- och energieffektivt biobaserat

Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Göran Bryntse avtackas på årsmötet

SERO:s ordförande 2012-2024 Göran Bryntse avtackas.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Göran Bryntse, Kärnkraft och klimat.

Göran Bryntse, Kärnkraft och klimat.

Kärnkraftens fossilfrihet syftar enbart på bränslet i kärnkraftverket. Kärnkraftens utsläpp som kommer från hela livscykeln är ca 10 gånger högre än de som kommer från vindkraft, dvs. mer än 100 g koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerad el. Elanvändningen i Sverige minskar, de sista ca 20 åren från ca 150 till 139 TWh. Dessutom stämmer inte myndigheternas prognoser för hur stor elanvändningen ska bli. De brukar överskatta hur stor elanvändningen ska bli. Kärnkraften

Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Filip Johnsson fick SERO:s Miljöpris 2024

Eric Söderberg delar ut SERO:s Miljöpris 2024 till Filip Johnsson, läs mer klicka!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stryelsen efter årsmötet 12 april

Se listan förtroendevalda i SERO efter årsmötet 2024, klicka

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar