Länkar

Myndigheter och statliga verk
 – Regeringen Regeringen
 – Sveriges Riksdag Riksdagen
 – Energimyndigheten som bildades 1998, arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens insatser på energiområdet. Detta görs i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle.
 – Expertgruppen för miljöstudier
 – Tillväxtverket Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Dess uppgift är att främja hållbar tillväxt i hela landet .
 – Naturvårdsverket Naturvårdsverket
 – Energimarknadsinspektionen
 – Svenska Kraftnät
 – SMHI
 – VINNOVA   verket för innovationssystem
 – SWENTEC Sveriges miljöteknikråd
 – Vindlov.se härhittar du information om hur det går till att få tillstånd för att bygga vindkraftverk. Informationen är skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillstånds-   processen
Organisationer
 – 100%Förnybart
 – Svensk Energi Branschorganisation för el, fjärrvärme och fjärrkyla
 – Svensk Vindenergi Svenska Vindenergi
 – Svensk Solenergi Andelsägd vindkraft
 – SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen
 – Sweva Svenska Elfordonsföreningen
 – LRF Lantbrukarnas Riksförbund
 – Svensk Vindkraftföreing  Svensk Vindkraftföreing
 – Gröna Bilister Gröna Bilister
 – Värme och kraftföreningen
 – Förnybart.nu Färnybart.nu
 – Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen
 – Zero Zero
 – Bellona Bellona
 – Miljöresurs Linné
 – Sveriges Centrum för Nollenergihus
Elhandel
 – Nordpool Nordpool
 – Europex Europex
Elbil Sverige Elbil Sverige
Internationellt
 – Energy EU EU: energiportal
 – ManagEnergy  Nätverk bildat av Europeiska kommissionen, som bland annat arbetar för att öka användningen av förnybar energi i Europa.
 – Intelligent Energy Europe
 – EREF European Renewable Energies Federation
 – Solar Power Europe
 – Energy News & Links
International Energy Agency, EA
 – International Renewable Energy
 – Agency, IRENA
 – REEEP Renewable energy & energy efficiency partnership
 – Renewable Energy World
Forskning och utbildning
 – Elforsk Svenska elbolagens forsknings- och utvecklingsbolag
 – FORMAS forskning för hållbar utveckling Formas tidning för ett hållbart samhälle – Miljöforskning Campus Varberg
 – The Planet in 2050
 – Ångströmslaboratoriet
 – Mistra
 – CVI Centrum för Vindbruk
 – KY-utbildningar Härnösand . Tvåårig utbildning inom solenergi
 – YH-utbildning Jokkmokk. Vattenkraftteknik, 4 terminer
Tidskrifter
 – Energivärlden En tidning från  Energimyndigheten
 – Miljöaktuellt
 – Energimagasinet
 – ERA
 – ETC – Miljö
 – Tidskriften Bioenergi
 – EFFEKT – Klimatmagasinet
Bloggar om energi Här hittar du några bloggar som kan vara intressant att följa
 – Om Energi – hållbar, förnybar Lars Andrén
 – Energiaktion bloggen om klimatsmart energi och byggande
Lite av varje
 – Klimatsmart.se
 – Ecoprofile.se
 – Ställom klimatsajten om energi och miljö
 – 100 %  –  förnybar värme
 – Klimattipset.com
Energi och byggande Lite av varje
 – Klimatsmart.se
 – Ecoprofile.se
 – Ställom klimatsajten om energi och miljö
 – 100 %   förnybar värme
 – Klimattipset.com