Länkar

   
Myndigheter och statliga verk  
 – Regeringen
 – Sveriges Riksdag
 – Energimyndigheten som bildades 1998, arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens insatser på energiområdet. Detta görs i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle.
 – Expertgruppen för miljöstudier
 – Tillväxtverket Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Dess uppgift är att främja hållbar tillväxt i hela landet .
 – Naturvårdsverket
 – Energimarknadsinspektionen
 – Svenska Kraftnät
 – SMHI
 – VINNOVA   verket för innovationssystem
 – SWENTEC Sveriges miljöteknikråd
 – Vindlov.se härhittar du information om hur det går till att få tillstånd för att bygga vindkraftverk. Informationen är skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillstånds-   processen
Organisationer
 – 100%Förnybart
 – Svensk Energi Branschorganisation för el, fjärrvärme och fjärrkyla
 – Svensk Vindenergi
 – Svensk Solenergi Andelsägd vindkraft
 – SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen
 – Sweva Svenska Elfordonsföreningen
 – LRF Lantbrukarnas Riksförbund
 – Gröna Bilister
 – Värme och kraftföreningen
 – Förnybart.nu
 – Svenska Naturskyddsföreningen
 – Zero
 – Bellona
 – Miljöresurs Linné
 – Sveriges Centrum för Nollenergihus
Elhandel  
 – Nordpool
 – Europex
Internationellt  
 – Energy EU EU: energiportal
 – ManagEnergy  Nätverk bildat av Europeiska kommissionen, som bland annat arbetar för att öka användningen av förnybar energi i Europa.
 – Intelligent Energy Europe
 – EREF European Renewable Energies Federation
 – Solar Power Europe
 – Energy News & Links
International Energy Agency, EA
 – International Renewable Energy
 – Agency, IRENA
 – REEEP Renewable energy & energy efficiency partnership
 – Renewable Energy World
Forskning och utbildning  
 – Elforsk Svenska elbolagens forsknings- och utvecklingsbolag
 – FORMAS forskning för hållbar utveckling Formas tidning för ett hållbart samhälle – Miljöforskning Campus Varberg
 – The Planet in 2050
 – Ångströmslaboratoriet
 – Mistra
 – CVI Centrum för Vindbruk
 – KY-utbildningar Härnösand . Tvåårig utbildning inom solenergi
 – YH-utbildning Jokkmokk. Vattenkraftteknik, 4 terminer
Tidskrifter  
 – Energivärlden En tidning från  Energimyndigheten
 – Miljöaktuellt  
 – Energimagasinet  
 – ERA  
 – ETC – Miljö  
 – Tidskriften Bioenergi  
 – EFFEKT – Klimatmagasinet  
Bloggar om energi Här hittar du några bloggar som kan vara intressant att följa
   
 – Om Energi – hållbar, förnybar Lars Andrén
 – Energiaktion bloggen om klimatsmart energi och byggande
Lite av varje  
 – Klimatsmart.se
 – Ecoprofile.se
 – Ställom klimatsajten om energi och miljö
 – 100 %  –  förnybar värme
 – Klimattipset.com
Energi och byggande Lite av varje
 – Klimatsmart.se
 – Ecoprofile.se
 – Ställom klimatsajten om energi och miljö
 – 100 %   förnybar värme
 – Klimattipset.com