Energi- och Hållbarhetsforum Väst

Till hemsidan

Till en början arbetar kommer den nybildade föreningen arbeta  inom Göteborg och dess närhet.

Man satsar på samverkan med Ekocentrum /Gbg, studiebesök och information samt seminarier.
Några uppslag blir solceller,vågkraft, H2-bränsleceller, lågspänning och stirlingmotorer.

Styrelse
Ordförande Daniel Hårdfeldt
V ordf Jan Olof Lindgren
kassör Charlotta Niklasson
Facebook