Bli medlem

Medlemsavgift 2020   BG 608-9965
   Medlemsavgift 420 kr
   Medlemsavgift 200 kr   medlem via annan förening.
   Familjemedlem 50 kr   utan tidning
   Studerande 150 kr

Medlemsavgiften, 420 kr, gäller för hela 2020. Familjemedlem betalar 50 kr och studerande betalar 150 kr. (Familjemedlem får ingen egen tidning)
Du kan registrera dina uppgifter i formuläret nedan så skickar vi en medlemsfaktura. Du kan också betala in dina medlemsavgift till SERO:s BG 608-9965. Glöm i så fall inte att ange fullständig adress och om möjligt även e-postadress och telefonnummer.

Bli medlem i SERO, ett sätt att göra din röst hörd!