Styrelse

40

Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, SERO:s styrelse 2019 – 2020

Funktion Namn Postort Arbetsutskottet Organisation
Ordinarie      
ordförande Göran Bryntse Dalby Arbetsutskott
v ordf Charlotte Kullander-Hedbom Karlstad Arbetsutskott
kassör Jan-Åke Jacobson  Vessigebro Arbetsutskott SVAF
Ann-Sofie Granzell Västerås
Harriet Axelsson Simlångsdalen
Anders Björbole Filipstad Arbetsutskott Ord Värml
Per Ekstorm Strängnäs
Sven Bernesson Uppsala Ers Bio
Mats Weinesson Motala LRF/Sv Vinde.
Eric Söderberg Kvicksund Nestor
Harriet Axelsson Simlångsdalen
Roland Davidsson Hultsfred Arbetsutskott Ordf Svaf
Suppleanter
Peter Danielsson Kristinehamn Arbetsutskott
Olof Karlsson Köping Arbetsutskott
Hans Nilsson Stockholm aff.kont. Kina
Su Ping Burman Karlstad
Hans-Olof Nilsson Agnesberg
Leif Göransson Fjugesta Ers Närke
Sven Ruin Köping
Torgny Kindh Loftahammar
Ulla Hedman Andrén Falkenberg
Anders Forsbom Stockholm
Gunnar Grusell Gustafs
Per Ekström Aspö Hyttan biokol/solel
Göran Sarner Röstånga
Lars Andrén Falkenberg Sv. Solenergi
Daniel Hårdfelt Göteborg
Revisorer
auktoriserad Håkan Johnsson Falkenberg HGMR revision godk. revisor
föreningsrev Thomas Wihman Kolsva
ers för.rev. Christer Malmberg Lönneberga
Valberedn.
sammank Sten Malmström Visingsö
Alfred Maultasch Nordmarkshyttan
Bengt-Erik Löfgren Götene Bioenergi ÄFAB
Redaktör
Förnybar Energi Staffan Bengtsson Halmstad
Webbmaster
Hemsidan Jan Ternhag Stockholm