Annonsera

Tidskriften Förnybar Energi är Sveriges enda tidskrift som helt täcker området förnybar energi från sol till bioenergi. Den ges ut av föreningen SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation), som organiserar  människor och företag med intresse i vatten- och vind- kraft, solenergi, bioenergi och energieffektivisering.  Tidskriften når bland annat ägare av kraftverk (vind- och vatten), lantbruksföretag, politiker och myn- digheter. I tidskriften presenteras aktuell teknik, spännande människor som satsar på förnybar energi och aktuell opinionsbildning.  Sedan början av 1980-talet arbetar SERO med opin- ionsbildning och uppvaktningar av politiker i riksdagen  och på lokal nivå för att främja förnybar energi och energieffektivisering. Det sker bland annat genom tidningen Förnybar Energi!

Utgivningsplan tidningen Förnybar Energi 2020 till medlemmarna

Nr Tema Till medlemmarna
1 Vattenkraft 15 mars
2 Solenergi 5 juni
3 Elbilar 25 september
4 Bioenergi 5 decembe
Priser

Storlek pris mått
Baksida 10 800 kr 220×250 mm+5 mm utfall
Helsida 9 600 kr 185×260 mm
Halvsida 5 400 kr 90×252 mm (stående) alternativ 185×127 mm (liggande)
Kvartssida 3 500 kr 90×122 mm alternativt185x60 mm (liggande)
Åttondel 2 500 kr 87×58 mm alternativt 105×68 mm
Erbjudande
– Boka  två nummer och få 10 % rabatt
– Boka fyra nummer och få 20 % rabatt
Om Förnybar Energi
Ges ut 4 gånger/år i drygt 2.000 ex per utgåva av Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO.

Våra läsare är privatpersoner, företag, lantbruksföretag, politiker och myndigheter m.fl. med intresse för förnybar energi och energieffektivisering. Tidningen är moms- och reklamskattebefriad.

Kontakt: Eva Gottfridsson,   e-post: eva (at) gottfridsson.se,  tel: 073 100 10 95