Fakta

Tidningen Förnybar Energi ges ut av SERO med fyra nummer per år. Läsekretsen består förutom föreningarnas medlemmar av privatpersoner, företag, andra organisationer samt myndigheter och beslutsfattare med stort intresse för energieffektivisering och förnybar energi.

Upplagan är ca 2.000 ex per utgåva.

Redaktör
Staffan Bengtsson, staffan@teknikfor.se
070-5844639

Annonser
Eva Gottfridsson, eva@gottfridsson.se
073-100 10 95

Redationsråd
Göran Bryntse
Olof Karlsson
Roland Davidsson
Sven Bernesson
Eva Gottfridsson

Ansvarig utgivare
Göran Bryntse

Trýckeri
Trydells Laholm

Adress
c/o Peter Danielsson

Romelevägen 7
681 52 KRISTINEHAMN

Adressändringar
info (at) sero.se

Vill Du publicera en artikel, insändare eller liknande så skickar du ditt material till redaktionen via e-mail eller post. Observera att vi inte kan ansvara för icke beställt material.