Fakta

Tidningen Förnybar Energi ges ut av SERO med fyra nummer per år. Läsekretsen består förutom föreningarnas medlemmar av privatpersoner, företag, andra organisationer samt myndigheter och beslutsfattare med stort intresse för energieffektivisering och förnybar energi.

Upplagan är ca 2000 ex per utgåva.

Redaktkion

Ansvarig utgivare Göran Bryntse 070-621 71 96
Redaktör Staffan Bengtsson 035-104 150
Redaktionsråd Göran Bryntse
Christer Söderberg
Olof Karlsson
Peter Danielsson
Roland Davidsson

Adress c/o Peter Danielsson, Romelevägen 7, 681 52 KRISTINEHAMN
E-mail: info (at) sero.se

Vill Du publicera en artikel, insändare eller liknande så skickar du ditt material till redaktionen via e-mail eller post. Observera att vi inte kan ansvara för icke beställt material.