SERO:s energi- och miljöpris

SERO:s Miljöpris 2017

Årets Solros är SERO:s energi- och miljöpris som vill uppmärksamma insatser inom området förnybar energi och miljö. Priset, som är tänkt att bli årligen återkommande och utdelas i samband med SERO:s årsmöte, kan tilldelas personer, företag eller organisationer för värdefulla insatser inom SERO:s intresseområde