2010

48SERO:s energi- och miljöpris 2010

Anders Wijkman tilldelas priset med motiveringen:
Anders Wijkman har insett vikten av en hållbar samhällsutveckling och kraftfullt agerat för detta inom energi-, miljö- och klimatområdena. Anders Wijkman har med starkt engagemang verkat, främst inom svensk och europeisk politik, för ett långsiktigt perspektiv där företags och individers betydelse för utvecklingen framhålls.”
Också 2010 års pris är en originalmålning av Chris Case.