2011

SERO:s energi- och miljöpris 2011

Thomas med dåvarande ordförande Christer Söderberg.

Thomas B Johansson värdig mottagare av SERO:s energi- och miljöpris 2011. Sedan några år delar SERO ut ett pris till någon dom gör betydande insatser inom förnybar energi och för miljön. 2009 tilldelades priset professor Mats Leijon, Uppsala, för sitt arbete att föra fram den förnybara energin i nya former och 2010 Anders Wijkman för sina insatser för miljöfrågor och hållbara energisystem, både i Sverige och inom EU, där han under många år suttit i Europaparlamentet. 2011 års pris hade många kandidater, men valet föll still slut på professor Thomas B Johannson, en värdig pristagare.Thomas B Johansson har verkat bland annat på Chalmers Tekniska Högskola och på Lunds Universitet och har mycket tidigt insett att man inte långsiktigt kan förlita sig på energisystem som är baserade på ändliga energikällor, huvudsakligen de fossila och nukleära.Thomas B Johansson har därför mycket energiskt arbetat för de hållbara energisystemen baserade på förnybar energi och energieffektivitet
Juryns motivering löd: Thomas B Johansson har under flera decennier varit en av de ledande aktörerna för förnybar energi i Sverige och internationellt. Han har genom sitt arbete i utredningar och seminarier starkt bidragit till att medvetenheten om förnybar energis möjligheter slagit rot i samhällssystemet. Med sin position som professor vid Lunds Universitet har han bidragit till att studentkullar blivit medvetna om energisituationen i världen och hos dem planterat tankar om hur ett framtida hållbart samhälle skulle kunna se ut.
Thomas B Johansson mottog priset i samband med SERO:s energiseminarium i Katrineholm den 15 april.
Även 2011 års pris bestod av en originalmålning av den engelskfödde konstnären Chris Case