2013

SERO:s energi- och miljöpris 2013

Tomas Kåberger 2013-års SERO-pristagare Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, har tilldelat Tomas Kåberger, välkänd energianalyti42ker och energidebattör, föreningens energi- och miljöpris 2013, med följande motivering. ”Thomas Kåberger har under mer än 30 år hängivet verkat för ökad användning av förnybar energi och en effektivare energianvändning för att minska belastningen på miljön. Detta är absolut nödvändigt för att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer”. Förutom äran består priset enligt tradition av en originalmålning av Chris Case och motivet är som alltid solrosor. Tomas Kåberger är professor på Chalmers Tekniska Högskola, tidigare adjungerad professor på Lunds Universitet samt generaldirektör på Energimyndigheten. Tomas Kåberger delar professuren på Chalmers med ordförandeposten i Japan Renewable Energy Association, en organisation som bildades efter kärnkraftolyckan i Japan 2011, med syfte att ersätta kärnkraft med förnybara energikällor. Denna post och visar på Tomas Kåbergers globala förtroende inom energiområdet