2015

SERO:s energi- och miljöpris  2015

Mikael Wik får SERO:s pris 2015. Mikael Wik är verkligen ett föredöme ur miljösypunkt och han lever som han lär