2016

SERO:s energi- och miljöpris 2016

Mats Enmark får SERO:s pris för 2016 Han jobbade under tidben som VD för KBAB i Karlstad på ett föredömligt sätt för energieffektivisering och förnybar energi . En utveckling som startade redan under  1990-talet.2017

Mats Enmark jobbade under tid en som VD för KBAB i Karlstad på ett föredömligt sätt  för energieffektivisering och förnybar energi . En utveckling som startade redan under  1990- talet. Åtgärderna var många , organisationen förstärktes med ett antal ”energijägare” som  kom att sätta igång ett antal processer för minskad energianvändning. Läckage  identifierades, ventilatio nssystem förbättrades och isolering utfördes. Resultatet blev att  energibesparingar kunde uppnås som innebar att hela KBAB;s bostadsbestånd med en  stor andel miljonprogramsbostäder, hade bättre energiprestanda än nybyggnadskraven  från Boverket. Miljövinsten var betydande och i kronor sparade KBAB  energikostnader  på ca 20 mkr årligen