2018

SERO:s Miljöpris 2018

Carl-Arne Pedersen tillhör pionjärerna inom förnybar energi. Han insåg tidigt betydelsen av en hållbar energiföresörjning och verkställde sina insikter med investeringar i vindkraft i en tid då vindkraften var i sitt initialskede. Senare ledde Carl-Arne också satsningar på solelinstallationer. Han tillhör den grupp människor som insåg nödvändigheten av ett hållbart samhälle och som visade vägen genom aktiva insatser. Sero har därför privilegiet att utse Carl-Arne Pedersen till mottagare till årets miljöpris 2018.