2022

SERO:s Miljöpris 2022

Göran Bryntse delade ut årets miljöpris till Lennart Söder, som höll ett intressant föredrag om hur elsystemet kan till 100 procent baseras på förnybar energi.

 

SEROs miljöpris till professor Lennart Söder

Lennart Söder, professor i elkraftsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) sedan år 1999 tilldelas SERO:s miljöpris år 2022 med motiveringen: Lennart Söder räknas till landets främste forskare inom elkraftsystem och är sedan sekelskiftet engagerad i forskning och utbildning inom området elektriska kraftsystem. Det inkluderar kraftsystemsstabilitet,
överföringsmöjligheter, smarta elnät, påverkan av förnybar el som vind-och solenergi, reglering av vattenkraft, effekten av ekonomisk reglering, studier av elfordon etc.

Lennart Söder har under åren deltagit i ett flertal nationella som internationella studier inom
vindkraftsinteraktion, transmissionsexpansion, kraftkvalitet, dynamik etc. Lennart Söder var regeringens enda utredare för Gridutredningen och har fram till år 2021 varit
huvudhandledare för 37 doktorander fram till licentiat-och/eller doktorandexamen.
Lennart Söder har genom sin stora kunskap inom området elkraftssystem och förnybar energi visat på att
det är fullt möjligt att Sverige framöver kan nå målet om ett 100 % förnybart elsystem till år 2040 och ett
framtida hållbart energisystem till år 2045 .
Det är med stolthet vi idag utdelar SERO:s miljöpris för år 2022 till Lennart Söder.

Priset delades ut vid årets årsmöte och energidagar som hölls i halländska Särö. Ett längre reportage omenergidagarna kommer med nästa nummer av Förnybar Energi, som kommer ut i början på juni