2024

SERO:s Miljöpris 2024

Filip Johnsson fick SERO:s Miljöpris i samband med årsmötet i Eskilstuna 11 april 2024

Filip Johnssons tacktal.

Industrin ska nu ställa om till förnybart. Detta gäller järn- och stålindustrin samt petroindustrin. Det gäller att få denna omställning flexibel. En lösning är då smart användning av förnybar elproduktion. I Sverige har elanvändningen varit nästan konstant under 30 år. Då nu elektrifiering av transportsektorn och industrisektorn sker så kommer elanvändningen att öka. Om den ökar bara med icke planerbar el är del viktigt med flexibilitet i elsystemet. Produktionen av vätgas till Hybrit, fossilfritt stål, ger här en möjlighet. Överinvesterar man i elektrolysörer för produktion av vätgas, och använder dessa då det finns gott om el, så medför detta att man kan undvika negativa elpriser. Variationer i vind till vindkraften har ofta en varaktighet i en vecka. Batterier klarar lagring i dygn.

Detta gör att mer krävs. Om man slår ihop all efterfrågan så får man en nettolastkurva som måste täckas. Då mycket icke planerbar elproduktion, såsom vind- och solkraft, ingår i systemet, måste man kunna flytta elanvändningen i tiden. Man har en fördel om man får in mer havsbaserad vindkraft som går på fullast en större andel av tiden. Det problem man måste lösa är att få allt att gå i takt. Hybrit, SSAB, LKAB och Vattenfall i samarbete kan lösa detta genom att styra när man ska producera vätgasen till processen. Ett problem är att få mer acceptans för främst vindkraft, men även annat förnybart. Ett problem är ofta att man ej vill ha vindkraft i närheten av där man bor. Det är olyckligt med den polarisering som nu skett i samhället. I ökad utsträckning läggs kommunala veton in mot vindkraften. Istället skulle man kunna kompromissa mer. ETS utsläppsrätter som industrin kan köpa minskar över tid, och dessa ska vara helt utfasade 2033. Därefter måste industrin betala för sina utsläpp. Det hela går framåt om inte högerpopulismen får för stora framgångar i EU-valet. Ett problem är bristen på kompetens. Det saknas ingenjörer med rätt utbildning. Det gör att det finns en risk att men inte kommer igång som planerat. Det gör att om det inte går i Sverige så kommer industrin att lägga de satsningar som krävs någon annanstan