Se listan av förtroendevalda efter årsmötet

Klicka för att se en förstoring!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Se föredrag som hölls på årsmöte i 8-9 april Säröhus

Föredrag på årsmötet, klicka!


Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SEROs miljöpris 2022 till professor Lennart Söder

Vid årsmötet i Särö delade ordförande Göran Bryntse ut SERO:S miljöpris 2022 till professor Lennart Söder, läs mer!Göran Bryntse delade ut årets miljöpris till Lennart Söder, som höll ett intressant föredrag om hur elsystemet kan till 100 procent baseras på förnybar energi

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nummer av Förnybar Energi 1/2022

Visa omslag av tidningen sedan 1984, klicka!

Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte och föredrag 8-9 april Säröhus Kungsbacka

Två spännande energidagar och årsmöte i en vacker miljö
Boka in den 8:e och 9:e april i almanackan!
Då arrangerar SERO två fullspäckade energidagar med flera intressanta föredragshållare, bland annat professorerna Lennart Söder och Filip Johnsson samt Centerns Rickard Nordin.
Platsen är Säröhus Hotell. Ett hotell med fantastisk havsutsikt och en avkopplande miljö med en stor SPA-avdelning och restaurang.
Det blir inte sämre av att Du som SERO-medlem kan delta till ett mycket attraktivt pris.!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vind och vatten gav Sverige Europas lägsta elpris i januari

Många elkunder tycker att elen blivit dyr i Sverige. Men det är ingenting i
jämförelse med kärnkraftslandet nummer ett i världen – Frankrike. Landet får
70 procent av sin el från kärnkraft och priset var där 2,28 kr/kWh i januari i år
(se tabell).
Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Drömgräns passerad för svensk vindkraft

Gränsen 10.000 MW vindkraft passerades den 20:e januari mellan kl 16 och 17 på eftermiddagen. Det var första gången vindkraften nådde ett femsiffrigt tal.

Det femsiffriga rekordet var på gång flera gånger i början av januari, men det dröjde till den 20:e januari, då ”lagom” kraftig vind måste råda i hela landet. Blåser det för kraftigt stänger maskinerna av sin produktion av säkerhetsskäl.
Sett till hela produktionen var januari också en rekordmånad för
vindkraft. Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Yttrande: ”Betänkandet SOU 2021:67

Yttrande över: ”Betänkandet SOU 2021:67, Vägen mot
fossiloberoende jordbruk”. För att läsa hela yttrandet, klicka!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Högtryck för vindkraft i Sverige

Cirka 9.900 MW är det nya preliminära rekordet för produktionen av vindel en enskild timme i Sverige. Allt enligt siffror från Svenska Kraftnät. Siffran noterades under förmiddagen den 14:e januari

Det tidigare rekordet är också det färskt en månad gammalt, från den 16:e december 2021 och löd på 8.833 MW. Mellan den 12 och 18 januari var vindkraft det produktionslag som gav den största produktionen under 102 timmar, det vill säga under 60 procent av tiden. Under perioden passerade två djupa lågtryck Sverige.

Normalt sett är det annars vattenkraft som ger mest el av alla kraftslag i Sverige och Norden. Vind- och kärnkraft men även värmekraft (kraftvärme och kondens) brukar tävla om andraplatsen. Under flera timmar mellan 12:e och 18:e januari var också vindkraften det energislag som var störst i Nordelområdet (Nordiska länderna inklusive Baltikum). Se figur från den 12 januari, då vindkraft passerade vattenkraften i produktion. Periodvis som mest producerade vindkraft i Nordelområdet cirka 20.000 till 21.000 MW under den 12 till 18 januari.

Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Debatt: Bristfälliga kunskaper i ytkemi

        Debattinlägg av Göran Bryntse i Skånska Dagbladet    2021-12-17
I tidningar får vi läsa att Nyamko Sabuni tänker väcka misstroende mot den nya miljöministern Strandhäll om hon inte före Luciadagen ger besked om hur slutförvaret av det högaktiva kärnkraftsavfallet ska utformas. Märkligt, det kan inte vara bråttom. Inte förrän 2090 behöver avfallslagret förslutas, det vill säga när det sista avfallet från de nuvarande reaktorerna kan levereras. Detta under förutsättning att det inte sker någon livstidsförlängning av reaktorerna, vilket kärnkraftsbolagen argumenterar för. I så fall blir det ingen förslutning i detta århundrade. Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar