Filip Johnsson fick SERO:s Miljöpris 2024

Eric Söderberg delar ut SERO:s Miljöpris 2024 till Filip Johnsson, läs mer klicka!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stryelsen efter årsmötet 12 april

Se listan förtroendevalda i SERO efter årsmötet 2024, klicka

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Energieffektivisering i lantbruket

En artikelserie av Sven Bernesson

I lantbruket används stora mängder energi både i produktionen och till att producera de förnödenheter som behövs för produktionen. Det finns stora möjligheter till besparingar av denna energi genom att använda den mer effektivt, undvika förluster, använda bättre teknik med större precision samt att använda sitt sunda förnuft och tänka igenom hela produktionskedjan.

Sven Bernesson har skrivit ett antal artiklar som publicerats i Förnybar Energi

Artiklrna var om var och hur användningen av energi i lantbruket kan effektiviseras. Materialet kan användas i rådgivning till lantbrukare, studiecirklar för lantbrukare samt i kurser för lantbrukare eller lantbrukselever. Det finns även en hel del användbart för politiker och andra beslutsfattare samt för forskare.

Förnybar Energi Nr 3 2023, Sid 14-15, Del 1: Vägen till ett grönare och energieffektivare lantbruk, klicka.
Förnybar Energi Nr 3 2023, Sid 16-17, Del 2: Energibesparing i jordbrukets fältarbeten, klicka.
Förnybar Energi Nr 4 2023, Sid 14-16, Del 3: Mer mjölk och kött med mindre insats av energi, klicka.
Förnybar Energi Nr 1 2024, Sid 18-20, Del 4: Energieffektivisering i lantbrukets byggnader, klicka.

Fler artiklar i serien om energieffektivisering i lantbruket är planerade att publiceras under 2024.

Vill du gå med i SERO kan du göra det här, klicka. Du kan då läsa tidningen Förnybar energi med flera intressanta artiklar om förnybar energi och energieffektivisering här, klicka

Bakgrunden ärm att Sven jobbade 2022 med ett projekt på Sveriges lantbruksuniversitet som resulterade i en rapport från Mistra Food Futures, klicka!

Länk till Mistra Food Futures,  klicka.
Länk till sidan med forskningsrapporter från Mistra Food Futures, klicka.

Artiklar har även publicerats i lantbrukspressen.

Jordbruksaktuellt 29 november 2023: Energieffektivisering inom lantbruket – bra för både miljön och lönsamheten, klicka.

Lantbruksnytt 9 februari 2024: Ny rapport om energieffektivare lantbruk klicka.

Greppa näringen 9 februari 2024: Ny rapport om energieffektivare lantbruk, klicka.

Lantmannen Nr3 2024, Sid 56-57: Så sparas bränsle i fält – unik kartläggning, klicka.
Du kan läsa mer om tidningen Lantmannen, tidningen för den professionelle lantbrukaren, klicka.
Vill du prenumerera på Lantmannen kan du göra det, klicka.

Detta har resulterat i en del intressanta kommentarer från lantbrukare och andra personer insatta i ämnesområdet:

Jacob Von Corswant, Gotland: Dina kommentarer till artikel energieffektivisering Lantmannen Sven Bernesson, klicka.

Sven Bernesson har även publicerat några artiklar inom närliggande ämnesområden i Förnybar Energi.

– Förnybar Energi Nr 4 2021, Sid 3: Bioenergi på rätt sätt har bra klimatprestanda, klicka.
– Förnybar Energi Nr 4 2021, Sid 10-12: Så kan bioenergins klimatnytta förbättras, klicka.
– Förnybar Energi Nr 4 2020, Sid 3: Bioenergin är förnybar, klicka.
– Förnybar Energi Nr 4 2020, Sid 8-10: Rätt odlad och använd bioenergi bidrar inte till global uppvärmning, klicka.
– Förnybar Energi Nr 4 2023, Sid 12-13: Skogen en viktig energiresurs som står inför flera hot. klicka.
– Förnybar Energi Nr 1 2022, Sid 28-29: Hård konkurrens om skogens ”gröna atomer”, klicka.

En stor del av materialet om energieffektivisering har hämtats från en handbok skriven av Lars Neuman: Handbok om energieffektivisering. Energieffektivisering i djurproduktionen. LRF Konsult, klicka:

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nr av Förnybar Energi, nr 1/2014

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte 12-13 april

Årsmöte 2024 hållas i Eskilstuna 12-13 april, klicka!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Remissvar på utredningen ”Sveriges klimatstrategi”

Remissvar av Gunnar Öberg, ordförande i Västmanland-Upplands energiförening angående utredningen som gjorts av John Hassler på uppdrag av regeringen.

Läs hela remissvaret 2023-11-23:

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nr av Förnybar Energi nr 3/2023

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Staten vill krossa drömmen om ett soldrivet Sverige

Så kom det tillslut. Måndagen den 20 mars blev dagen då en statlig myndighet krossade drömmen om ett soldrivet Sverige, med ett enda enkelt beslut slog man undan fötterna på den solrevolution som faktiskt tog fart förra året men som nu kommer
stoppas, läs mer!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nr av Förnybar Energi 1/2023

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”För ett stabilt elsystem – satsa på sol, vind och vätgas, inte kärnkraft”

Debatt: i Ny Tekning 8 mars 2023 av Thomas B Johansson, Bengt Lennartson, Göran Bryntse, och Åke Sivertun

DEBATT. Svenska staten måste återta ansvaret för en stabil eltillförsel, och prioritera kostnadseffektiva lösningar. Sol- och vindkraft bör få samma stöd som ny kärnkraft, skriver fem forskare och energidebattörer. läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar