Eva Stål, Innovationskluster för biokol och bioenergi av pyrolys, NSR

Ett Innovationskluster för biokol och bioenergi av pyrolys har bildats, som drivs av NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB). Det övergripande syftet är att bilda ett effektivt innovationskluster inom biokol och pyrolysteknik. Klustret ska ge möjligheter att utveckla och samordna aktörer för att bidra till ett mer resurs- och energieffektivt biobaserat

samhälle med fokus på negativa utsläpp av växthusgaser. Ett annat syfte är att leda utvecklingen för användning av biokol inom olika områden. Branschöverskridande samverkan är en del av detta. Man ska sprida kunskap om detta i projekt kring biomassa, både nationellt och internationellt. Man deltar därför i flera projekt och driver olika aktiviteter kring denna framtidsprodukt. Det här Innovationsklustret är ett av de innovationskluster som drivs med stöd från Energimyndigheten. Man har skapat ett kompetenscenter för biokol med stöd från Bloomberg Philanthropie, och har samarbete med 6 städer i Europa och USA. NSR har åtagit sig att tillhandahålla lokaler för kompetenscentrat under 10 års tid. Kompetenscentrat består av tre delar: Utställning/utbildning, Forskning och utveckling, samt att utveckla ett oberoende nätverk med företag, kommuner och akademin. Man har byggt en demonstrationsanläggning för produktion av biokol där man kan köra tester och kondensera gas till bioolja i labskala. Projektet pågår till 2026. NSR servar drygt 270 000 invånare i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I den planerade biokolanläggningen ska man använda ris och grenar från städernas parker och invånarnas trädgårdar, totalt 1500 ton per år, för att för att skapa ett lokalt kretslopp. Denna anläggning finansieras med stöd från Klimatklivet. Man har planer på att bilda en ideell förening i första fasen och i andra fasen bilda ett aktiebolag där all operativ verksamhet samlas. För bildandet av den ideella föreningen planeras att ett konstituerande möte hålls den 18 juni. Den första styrelsen kommer att väljas på detta möte. Det finns en projektgrupp där Eva Stål är projektledare. I projekt- och styrgrupperna ingår personer med olika erfarenheter från näringslivet, universitet/högskola, forskningsinstitut och kommuner. Man
planerar att driva verksamheten i några olika temagrupper med olika slag av kompetens som behövs i projektet. Organisationen är under uppbyggnad och mer information presenteras allt eftersom. Vidare resurser: Kurt Hansson, Branschföreningen biokol Sverige. Det finns en pyrolysanläggning i Västerås.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.