Studiebesök på Sundby Vindpark.

Studiebesök den 12 april kl. 10.00 på Sundby Vindpark.

Vid studiebesöket på Sundby vindpark (tidigare Kafjärden) hängde ett femtiotal personer med. Vädret var kylslaget och ganska blåsigt. Från vindkraftverken, nedanför det västligaste tornet, hördes ett svagt surr från generatorn och ett svischande ljud från de framsusande vingarna men detta ljud överröstades både av en fläkt på närliggande gården Hammartorp samt några intensivt sjungande lärkor. Daniel Kulin och Emil Berglund från ägaren Cloudberry Clean Energy med utvecklingskontor i Eskilstuna tog emot. 5-6

personer åt gången fick gå in i och studera tornen från insidan. Vindparken består av 9 Vestas vindkraftverk med 3,6 MW toppeffekt vardera, totalt 32,4 MW. Man har dock bara miljötillstånd att köra dem på ca 25 MW, men hoppas kunna få detta höjt till 32 MW. Totalhöjden är 150 meter, rotordiametern 126 meter och tornhöjden 87 meter. Årsproduktionen är beräknad till 89 GWh. Man har återanvänt infrastruktur i form av vindkraftfundament och kabeldragning från ett tidigare projekt som ej kunnat slutföras. Anslutningen till tornen har därför fått specialtillverkas till varje vindkraftverk då alla fundament är olika. Man räknar med att den ekonomiska förlusten på grund av att vindkraftverken inte kan köras på full effekt ska bli förhållandevis liten, och sakna avgörande betydelse, då det ganska sällan blåser så bra att vindkraftverken ger full effekt, och att då ofta elpriserna blir väldigt låga och kanske rent av negativa.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.