Vind och vatten gav Sverige Europas lägsta elpris i januari

Många elkunder tycker att elen blivit dyr i Sverige. Men det är ingenting i
jämförelse med kärnkraftslandet nummer ett i världen – Frankrike. Landet får
70 procent av sin el från kärnkraft och priset var där 2,28 kr/kWh i januari i år
(se tabell).
Sverige hade Europas lägsta elpris i januari (se tabell) med knappt en krona
per kWh i genomsnitt, undantag två mindre elområden i norra Norge. Även i
södra Sverige var priset förhållandevis lågt med 1,09 kr/kWh. Ett
genomsnittspris för januari månad är 80 öre/kWh. Detta år är speciellt med
mycket höga elpriser på kontinenten som delvis importerats till de södra
delarna av Sverige.

Att Sverige har så lågt elpris beror främst på att vi får så mycket el från vatten
och vind. Det är gratis resurser när kraftverket väl är på plats. Bränslen som
uran och naturgas har en rörlig kostnad för varje producerad kWh.
Vindkraften har byggts ut kraftigt de senaste två-tre åren. Det märktes i
januari månads rekordsiffror. Produktionen blev 4,2 TWh, 25 procent av den
svenska elproduktionen. Under flera dagar i följd gav vinden oss mest el av
alla produktionsslag (se vidstående notis).
De förnybara energislagen stod tillsammans för dryga 70 procent av
elförsörjningen i Sverige i januari, inräknat bio-kraftvärme. Kärnkraft stod för
resterande del.

Frankrike har en åldrande kärnkraft och bygger ny dyr kärnkraft. Flera verk
hade tekniska problem och avvecklingskostnaderna är stora för generationer
framåt. Därtill finns ett de facto monopol som upprätthålls av statligt bolag
EDF, Electricité de France.
Om Sverige ska behålla sin position med stor elexport och låga elpriser gäller
det att ha ”flera tankar i huvudet” samtidigt. Här brister det stort i den ensidiga
svenska debatten.
Det handlar om ett systemtänkande och satsningar på flera saker som
exempelvis: vindkraft (både till lands och havs), bio-kraftvärme, solel,
eliminera flaskhalsar i elnäten, ellagring, vätgas och inte minst
energieffektivisering.
I Sverige använder vi onödigt mycket med el. Vi har helt enkelt blivit
bortskämda med ett lågt elpris. Det är kanske också ett skäl till att så många
upplever att det är dyrt att betala elräkningen.
                                                 /Staffan Bengtsson
– Elområde Öre/kWh
– Storbritannien 2,28
– Frankrike 2,19
– Tyskland 1,73
– Oslo, Norge 1,46
– Malmö, Sverige 1,09
– Sverige snitt 0,97
– Tromsö, Norge 0,27

Källa: Nordpool, 3 februari, räknat efter valutakursen en euro=10,40 SEK

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.