2017

SERO:s energi- och miljöpris 2017

Hans-Olof Nilsson Pionjär inom vindkraft och solenergi.

Över 1.200 besök h34ar årets SERO-pristagare Hans-Olof Nilsson tagit emot i sitt ”energi-hus”. Han har visat att det är möjligt att bli helt självförsörjd på el och värme inklusive drivenergi till elbilar med befintlig

 Hans-Olof Nilsson gör det  som många pratar om. Han  får saker och ting att hända.  Men så är han också företags – skapare och entreprenör. År 2005 sålde han sitt före – tag Thermo King, ett företag,  som arbetade med transport – kyla. Företaget var grundat på  1970-talet och sysselsatte 90  personer när det såldes. Då bytte han bransch helt  och ville ägna sig åt något  nytt – vindkraft. Inte bara  som passiv investerare utan  också det som gällde teknik  och andra frågor kring vind – kraft. – Jag har alltid varit intres – serad av teknik och vindkraft – teknik är relativt enkel att  förstå och lära sig, berättar  Hans-Olof Nilsson teknik