Närkes Energiförening

Närkes Energiförening

Föreningen för Dig som är intresserad av lokal och förnybar ENERGI


NÄRKES ENERGIFÖRENING
är en ideell, partipolitiskt obunden förening, som bildades 1987 som Närkes Vindkraftförening och ombildades 1996 till NÄRKES ENERGIFÖRENING.
Föreningen är medlem i SERO – Sveriges Energiföreningars Riksorganisation. Föreningens styrka är är de aktiva och intresserade medlemmarna. 
Förnybara EnergiformerMedlemmarna i NÄRKES ENERGIFÖRENING sysslar med alla möjliga energiformer som är inhemska, förnybara
och ekologiskt försvarbara.
Några exempel:

 • Småskalig VINDKRAFT
 • Småskalig VATTENKRAFT
 • SOLFÅNGARE
 • SOLCELLER
 • VED-FLIS- och PELLETSELDNING
 • VÄRMEPUMPAR
 • ENERGISKOG
Verksamhet

 • Studiebesök hos andra medlemmar
 • Studieresor till intressanta teknikmål
 • Medlemsmöten
 • Medlemstidning, ”Förnybar Energi & Energieffektivisering”  4 nr/år
 • Medlemsmatrikel
 • Samverkan med myndigheter, institutioner och andra organisationer
Medlemskap
Sätt in 250 kr på NÄRENERGIS plusgiro 34 78 92-2 så blir Du medlem och får våra utskick m.m

Organisation
Ordförande:
Leif Pettersson
Markatorps Gård
690 50 VRETSTORP
Tel. 0582-66 01 98
marka@telia.com
Sekreterare: 
Ulf Forsberg
Svalnäs Kil
705 92 ÖREBRO
Tel. 019-28 31 45
ulf.forsberg@fobeing.se                   
Kassör:
Eddy Willers
Östanfallagatan
694 72 ÖSTANSJÖ
Tel. 0582-523 94
eddy.willers@swipnet.se 
 
  Tag gärna kontakt med någon av oss om Du vill veta mer om vad vi sysslar med                Läs gärna mer på NÄRKEs ENERGIFÖRENINGS EGEN SIDA  

 


 URTID – NUTID- FRAMTID  Följ med oss på en spännande resa lördagen den 28 september

Nerikes Energiförening, med bistånd från föreningen Svartåbanans vänner Energiföreningen arrangerar en bussresa som går i spåren av Svartåbanan från Örebro S till Svartå med flera intressanta stopp efter vägen.
Bland dessa finns flera sidobanor och industriminnen som vi skall kolla upp så långt det går å tiden medger!!
Som en röd tråd under resan är den gamla banvallen naturligtvis.

Resan går lördagen 28 september Kl 08,30 från Parkhallen / Brunnsparkens parkering i Örebro och åter dit till kl 16,00
Priset för resa 150kr + 50kr för en påkostad resebeskrivning med bilder å kartor m, m.
Matrast i Fjugesta
Som ett frivilligt minne av banan o denna resa kommer det att säljas ett mycket prydligt set med 6 bilder för 100 kr, som kan vara värt att rama in, Behållningen från denna försäljning går efter avdrag för omkostnader till Nerikes energi förening.
Ord på vägen, Kvarn Stånggång Linbana Ort Vattenhjul Brythjul Värmlänningen Oljeskiffer Reservschakt Klara.

Anmälan så snart som möjligt, tänk på bussbeställningen medlemmar + övriga, som hälsas välkomna.
. Pelle Wiklund   019-291420
Energiföreningen