2012

SERO:s energi- och miljöpris 2012

SERO-s energimiljöpris gick i år till Hans Nilsson. Hans Nilsson började i energibranschen år 1966 då han anställdes på Malmö Elverk. Där blev han snart indragen i arbetet med effektivare energianvändning när Malmö blev försökskommun för kommunal energiplanering. Han har varit ordförande och är fortfarande med i styrelsen för ”Svenska Energirådgivare”. Han har specialiserat sig på energistrategier och effektivare energianvändning, och var ansvarig för det svenska programmet för effektivisering som drevs av Nutek, där man teknikupphandlade värmepumpar, kylskåp, fönster, bilar etc. . Detta gjorde man genom att bilda beställargrupper från bl.a. allmännyttiga företag och Sveriges kommuner och landsting för att ta fram underlag för upphandling av energismarta produkter. Han har haft och har fortfarande uppdrag för SIDA och är aktiv som fristående konsult i frågor som rör energieffektivisering och han har haft uppdrag för olika energimyndigheter, Vattenfall och i olika internationella organisationer (OECD/IEA) etc. Nu för tiden är det mest fråga om ideellt arbete. – Märkligt, säger Hans, att alla kunniga människor som jobbar ideellt saknar resurser så att de kan nå resultat. De kommersiella krafterna, främst på tillförselsidan, har lagt beslag på resurserna. De har råd att ha folk som kan massmedia och som vet hur man når politikerna och de har råd att investera, ibland tvärt emot vad naturen kräver. Alla vi som arbetar ideellt måste samverka bättre, komma överens om tagen. Vi måste börja spela på samma planhalva som de kommersiella krafterna. De goda krafterna är för splittrade. Vi behöver jobba bättre tillsammans för att få genomslag för våra uppfattningar.
(priset består som vanligt förutom äran en originalmålning av Chris Case) .