2009

SERO:s energi- och miljöpris 2009

 

Priset delades ut för första gången vid årsmötet i Uppsala och tilldelades professor Mats Leijon för hans banbrytande insatser inom området förnybar energi. Priset 2009 bestod av en originalmålning av den engelskfödde konstnären Cris Chase och motivet är naturligtvis solrosor.