Smålands Energiförening

En ny lokalförening har bildats inom SERO, SMÅLANDS ENERGIFÖRENING. Föreningen skall verka för en snabbare övergång till användning av förnybar Energi på ett effektivt sätt

Styrelse
Ordförande Sten Malmström Vrixlösa 23, 560 34 VISINGSÖ epost
v.ordf, Torgny Kindh Bäckstugan, 29095 Loftahammar epost
sekreterare Magnus Carlsson Arvidsbo, 55595 Jönköping epost
kassör Peter Lameksson Energicentrum A6 Jönköping epost
ledamot ArneTervonen NST AB,  57019 Pauliström epost
ersättare Sören Dahl Gäddvikshol, 57192 Nässjö. epost
ersättare Lars Forsberg Stigby, 56034 Visingsö

Styrelsen: fr. vänster. Sören Dahl, Magnus Carlsson, Torgny Kindt, Sten Malmström, Peter Lameksson, Lasse Forsberg och Arne Tervonen.

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!
Om Du är intresserad att hjälpa till med arbetet för en snabb övergång till förnybar energi och ett effektivare sätt att använda våra gemensamma resurser är du välkommen att kontakta Sten Malmström. Tel.0390-405 03 eller e-mail. sten.malmström@sero.se

Medlemsavgift: 250 kr, Bankgiro: 577-7263