Värmlands Energi- och Vindkraftförening

Ordförande 
Anders Björbole
Olof Trätäljagatan 7A,
682 33 Filipstad
Tel. 072-217 36 34, E-post. anders.bjorbole@sero.se

Medlemsavgift 250 kr per år betalas till Bankgiro: 5240-8028 (MAnLA)