Svenska energikooperativ behöver bättre villkor

Sverige behöver förbättra dagens oförmånliga villkor för medlemmar i energikooperativ. De ska ha i huvudsak samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner, anser Göran Bryntse, SERO, och Ewa Engdahl, Coompanion.

Läs debattartikel om energikooperativ i tidningen Land, lantbruk, Klicka!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt nummer av Förnybar Energi

Förnybar Energi nr 2/2020

Läs bl a om:
 – Stora planer för Solparker
 – Årsmötet 26-27 september
 – Är det lönsamt med lagrad solel
 – Vatteturbiner i artificiell miljö
 – Seros:s 40-åriga historia

Se artiklar, klicka!

;

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Läs utredningen om Energikooperativ

Läs utredningen om Energikooperativ, klicka!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svenska energikooperativ behöver bättre villkor

Småskaliga initiativ skulle kunna vara en del av lösningen på omställningen av energisystemet i Sverige till mer förnybar energi!

Andra länder såsom Storbritannien och Nederländerna har ett betydligt större antal ”community energy”, så kallade gräsrotsinitiativ. Personer som går ihop och producerar energi i kooperativ form. Grekland och Österrike har, enligt en rapport från Europauniversitetet, de bästa villkoren för energikooperativ i Europa medan Sverige släpar efter som ett av de fyra sämsta. De svenska villkoren måste förbättras till åtminstone genomsnittlig EU-nivå om vi ska klara målet om 100 % förnybar energi år 2040.

Som privatperson, eller lantbruksföretag, är det idag ur skattehänseende förmånligt att investera i egenproducerad förnybar el. Och det är bra för omställningen av energisystemet. Men alla har inte egna tak till solpaneler, eller förutsättningar att själv investera i förnybar energi. För dessa privatpersoner och företag kan det därför istället vara mer lämpligt att gå ihop i ett kooperativ och investera tillsammans, dvs i en ekonomisk förening.

En enskild person har sällan råd att ensam bygga ett modernt vindkraftverk men kooperativa föreningar har. Även satsningar på solel underlättas om fler delar på investeringen genom en ekonomisk förening. Tyvärr får energikooperativ idag betydligt sämre ekonomiska villkor än en enskild villaägare.

Sverige behöver förbättra dagens oförmånliga villkor för medlemmarna i energikooperativ. De ska ha i huvudsak samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner. Vi har därför följande förslag:

Sänk eller slopa energiskatten för medlemmar i kooperativ som köper egenproducerad förnybar el

  1. Tillåt investeringsavdrag för medlemmar i kooperativa föreningar
  2. Ta bort uttagsbeskattning av kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris

De första två förslagen är åtgärder som troligen kan bidra till en ny rörelse där svenskarna engageras i energiomställningen. Att ta bort uttagsbeskattningen är en mer långsiktig åtgärd av principiell karaktär som har betydelse om marknadspriserna sticker iväg.

Uttagsbeskattning för egenproducerad energi är orimlig och unik för Sverige. Man kan fråga sig om den särskilda uttagsskatten införts för att skydda de tre stora dominerande kraftbolagens intressen? Vi ser istället att det ligger i nationens intresse att ha en väl spridd energiförsörjning på lokal nivå även ur beredskapssynpunkt.

Det är också värt att framhålla att mer kooperativt ägd vindkraft kan vara viktigt för att öka acceptansen av mer vindkraft hos befolkningen.

Dessutom är det önskvärt att Sverige vidtar liknande åtgärder som Grekland och Österrike tillämpar.

Göran Bryntse,  Ewa Engdahl
Ordförande i SERO Hållbar energiförsörjning, Coompanion

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmötet 2020

Styrelsen har beslutat att årsmötet 2020, skjuts upp.
Anledningen är den rådande situationen med Coronaviruset (Covid-19).
Årsmötet 2020 kommer att hållas 26-27 september, samma program.Med vänliga hälsningar
Styrelsen för SERO
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Elbilsdagen inställd

”Aktiviteterna den 9-10 maj i Katrineholm är inställda på grund av risk för smittspridning av coronaviruset. Elbilsdagen, årsmöten och festen på lördag kväll omfattas av detta liksom seminarierna på söndagen.

Vi har kommit relativt långt i vår planering och hoppas att när läget tillåter kunna återkomma med positiva besked om ny tidpunkt för evenemanget”

/Anders Björbole

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förnybar Energi 1/2020

Nytt nummer av Förnybar Energi nr 1/2020

Läs bl a om:

– Den nya energidebatten försvårar målet med klimatneutralt Sverige
– Vattenkraften ger byn liv

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Varför en ny energidebatt?

Energiöverenskommelsen från 2016 är under samlad attack från M, SD, KD och L, sedan några veckor också med stöd från kärnkraftsindustrin. De anser den gamla överenskommelsen vara oförmögen att möjliggöra en tillräcklig elproduktion på ett klimatneutralt sätt.

Själva förstår vi vare sig om de räknar (och i så fall hur) eller varför de överhuvudtaget vill väcka till liv en ny debatt – är initiativet möjligen en skenmantel för något annat? Under alla omständigheter vill vi nedan redovisa en jämförelse mellan det som gäller för år 2022 och vad som är möjligt år 2045 vad gäller olika energislag. Först något om elbalansen: Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stora Elbils-utställningsdagen lördag den 9 maj -succé i repris

Kl 10-14 i ETC-solpark på Kullen i Katrineholm

Ett antal föreningar arrangerar liksom 2019 tillsammans denna dag med en stor utställning av elbilar, möjlighet till provkörning och mycket mer. 2020 är året då elbilar får det stora genombrottet även i Sverige, kom och se alla nya bilar som hjälper till att ställa om transportsektorn.

Bilföretag och privata elbilsägare, företag med laddutrustning och solceller kommer att finnas på plats för att besvara alla dina frågor inför köp av elbil.

Det blir en marknad där föreningarna och företag deltar med allt du kan tänka dig inom förnybar energi och dessutom blir det guidade turer, matservering och fika.

  Kl 14-16 Föreningarna har sina årsmöten
Kl 17 Fest med musik och god mat då bla SERO och Elbil Sverige fyller 40 år

Energi-dagen söndagen den 10 maj
Föreningarna kommer att arrangera föredrag om viktiga frågor runt klimat och energi. Kärnkraft,elnät, energilager, klimatfrågan,energieffektivisering -mycket som du funderat på kan du få svar på här.

Boka in den 9-10 maj i din kalender- då ses vi i Katrineholm
Koordinat: 59.007859, 16.202339
Närliggande adress: Gersnäs gård 164196 KATRINEHOLM

Arrangörer;
Elbil Sverige, Västmanlands-Upplands Energiförening, Energirådgivarna, Södermanlands Energiförening, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation(SERO), Värmlands Energi&Vindkraftförening, ETC-Kullen, Energirådgivare i Katrineholm-Flen-Vingåker, Branschföreningen Biokol Sverige med flera…….

Klicka för att läsa hela  Inbjudan!

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Utgivningsplan Förnybar Energi 2020

Utgivningsplan tidningen Förnybar Energi 2020 till medlemmarna

Nr Tema Till medlemmarna
1 Vattenkraft 15 mars
2 Solenergi 5 juni
3 Elbilar 25 september
4 Bioenergi 5 december
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar